Çift Terapisi

Çift Terapisi
 
 

Çift Terapisi

Çift Terapisi Nedir?

Çift terapisi, aile terapisi ya da evlilik terapisi olarak adlandırılan psikoterapiler; çiftlerin birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri, üstesinden gelinemeyen tekrarlayan sorunlarla başa çıkabilmeleri ya da ilişkilerinden aldıkları doyumu arttırabilmeleri gibi amaçlarla gerçekleştirilen terapilerdir. İlişkide uzun süredir devam eden ve bir türlü çözüme kavuşturulamayan sorunların ele alındığı terapilerde, tarafların birbirini doğru anlaması, yeni ve etkili iletişim yaklaşımlarının kazanılması, her iki tarafın da ilişkiden aldığı doyumun ve yaşam kalitelerinin arttırılması hedeflenir.

Çift Terapisine Hangi Durumlarda Başvurulur?

Çiftlerin, birbirlerini ve birbirlerinin ilişkiden beklentilerini doğru anlamaları önemlidir. Bu nedenle ilişkinizde; iletişim sorunlarının yoğun olduğu ve tarafların kendilerini anlaşılmıyor hissettikleri, ortayol bulunamayan, gelecek kaygılarının baş gösterdiği, güven sorunlarının ortaya çıktığı ve çözüm girişimlerinin sonuçsuz kaldığı durumlarda çift terapisine başvurmak yararlı olacaktır.

Çift Terapisi Hangi Konularda Yardımcı Olur?

Çift terapisindeki temel amaç, tarafların birbirlerini daha iyi anladıkları, tatmin sağlayan, destekleyici bir güven ortamı yaratmaktır. Bu nedenle birinci öncelik, tarafların ilişkiye bakış açısını anlamak, hedefleri tespit etmek ve ilişki ile ilgili bilgileri netleştirmektir.

İkinci aşama, davranışların ve duyguların analiz edilmesi sürecidir. Hangi davranışın hangi duyguya neden olduğunu iki yönlü şekilde anlamak ve tanımlamak sorunların arka planını görmek açısından oldukça yararlı bir aşamadır.

Üçüncü aşamada hedefler ikinci aşamada temeli atılan bazı konuların üzerine inşa olur. İfade edilemeyen birtakım duygusal ihtiyaçların duyulması ve giderilmesi adına işlevsel planlamalar yoluna gidilmesi de çalışma alanları arasındadır. Toplumumuzda sıkça karşılaşılan duyguları ifade edememe sorunu, tarafların birbirinden fiziksel ve duygusal olarak uzaklaşmasına kadar varabilen etkiler yaratabilmektedir. Bu nedenle bu aşamanın başarılı bir şekilde atlatılması çiftlerin ciddi bir yol katetmesine yardımcı olmaktadır.

Çift terapisinin dördüncü aşamasında, taraflar arasındaki iletişim sorunları üzerine daha detaylı çalışılır. Daha aktif ve etkili şekilde birbirini dinleyen çiftlerin iletişim sorunlarında büyük oranda azalma görüldüğü gözlenmiştir.

Beşinci ve son aşamada ise ilişkiyi güçlendiren hedefler ve amaçlar belirlenir. Bunların nasıl gerçekleştirilebileceği ile ilgili gerçekçi planlar yapılır. Ortak amaçlar çiftlerin arasındaki bağı güçlendirerek kendilerini daha güvende ve rahat hissetmelerinin ve bir takım olma duygusunun önünü açar.

Her çift terapisi için bireysel ve ilişkisel farklılıklar ve psikoterapinin doğası gereği bu aşamalar farklı şekilde formule edilebileceği gibi her aşamanın da farklı süreleri ve gündemleri olacaktır. Bu nedenle yukarıda genel hatlarını belirttiğimiz aşamaların her biri birer seans olarak düşünülmemelidir.

Çift Terapisi İşe Yarıyor Mu?

Her şeyden önce, terapinin işe yaraması için iki tarafın da çaba sarf etmesi gerektiğini hatırlatalım. Aile terapisinden faydalanan pek çok çift, ilişkilerine çok daha sağlam adımlarla devam etmektedir.

 

Gottman Çift Terapisinde Süreçyazımı da okumak isteyebilirsiniz...

 

Bu yazı Dr. Melis Demircioğlu tarafından yazılmış ve çeşitli kaynaklarda yayınlanmıştır. Her hakkı saklıdır ©