Hakkında

Dr. Melis Demircioğlu Kimdir?

Dr. Melis Demircioğlu, İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuş ve yine İstanbul Üniversitesi'nde Nörobilim üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. İkinci yüksek lisans eğitimini ise Klinik Psikoloji alanında gerçekleştirmiştir. Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı doktora programını psikososyal destek çalışanlarındaki ikincil travma ve tükenmişliğin önlenmesine yönelik geliştirdiği ÇADEM kısa adlı müdahale programını konu alan tezi ile tamamlayarak doktor ünvanı (Ph.D.) almaya hak kazanmıştır.

2013-2014 yıllarında Columbia Üniversitesi direktörlüğünde yürütülen Uluslararası Travma Çalışmaları Programı'na katılmış, bireysel ve toplumsal travmalara müdahaleler üzerine eğitimler almıştır. Afetler, zorunlu göç, kazalar ve terör olayları gibi toplumsal travmalar sonrasında gerçekleştirilen çok sayıda psikososyal destek çalışmasının içerisinde görev almıştır.

Dr. Melis Demircioğlu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluş tarafından desteklenen ve T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan ruh sağlığı çalışanlarına ve psikososyal destek çalışanlarına yönelik düzenlenen mesleki eğitim programlarında eğitmen olarak yer almıştır.

On yılı aşkın süredir pek çok orta ve büyük ölçekli kurumsal firma ile eğitim ve seminerler, psikolojik danışmanlık ve kriz yönetimi danışmanlığı gibi alanlarda hizmet vermektedir. Bununla beraber ruh sağlığı alanında çalışan kişilere yönelik psikolojik travmalar ve müdahale yöntemleri üzerine eğitimler vermeye devam etmektedir. Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetlerde bulunan çok sayıda sivil toplum kuruluşuna ve STK çalışanlarına kurumsal ve bireysel olarak danışmanlık vermektedir.

Ruh sağlığı ve psikososyal destek çalışanları arasında ikincil travmatizasyonun önlenmesi, psikolojik özbakım ve çalışana destek uygulamalarının değerlendirme, planlama ve uygulama süreçleri; hem akademik hem saha çalışmalarında üzerine yoğunlaştığı alanlardandır.

Travmalara ek olarak psikoterapi uygulamalarında da en yaygın çalıştığı konular, depresyon, kaygı bozuklukları, ilişki problemleri ve kronik hastalıklarda ruh sağlığı konularıdır.

Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR, Şema Terapi ve Ericksonian Terapi yaklaşımlarında eğitimlerini tamamlamıştır. Bireysel psikoterapi uygulamalarında bu yaklaşımlar çerçevesinde, çiftlerle ise Gottman metodu ile çalışmaktadır. I. II. ve III. Düzey Gottman Çift Terapisi eğitimlerini almış olup Gottman Metodu ile Çift Terapisi 3. Düzey Uygulayıcısıdır.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir. TPD İstanbul Şubesi Travma, Afet ve Kriz Birimi'nin gönüllülerindendir. Travma Çalışmaları Derneği'nin kurucu üyesi olup halen derneğin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Nöropsikoloji Derneği ve EMDR Derneği üyesidir.