Süpervizyon

Süpervizyon
 
 

Süpervizyon

Süpervizyon, psikoterapi ve psikolojik danışmanlık süreçlerinde görece daha az deneyimli bir terapist ya da danışmanın, takip ettiği vakalar, uyguladığı müdahaleler ve aynı zamanda yürütmekte olduğu terapi sürecine entegre olan kendi duygularına ilişkin daha deneyimli bir meslektaşından danışmanlık alma sürecidir. Süpervizör ve Süpervize, danışanların mümkün olan en iyi hizmeti alması için yeterlilik, deneyim, etik, psikoterapötik aktarım ve terapistin psikolojik öz bakımı üzerine katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirirler.


Süpervizyon, bilime dayalı uygulamaları geliştirmeyi amaçlamanın yanı sıra psikoterapi ve psikolojik danışmanlık süreçlerinde eğitimin bir parçası olan işbirliğine dayalı profesyonel bir mesleki faaliyettir. Gözlem, değerlendirme, geri bildirim, öz değerlendirmeyi içeren; modelleme ve karşılıklı problem çözme yoluyla bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan bir uygulamadır.


Danışmanlık ve terapi bağlamında süpervizyonun dört temel işlevi vardır:

  • Terapötik becerilerin ve bilginin edinilmesi ve geliştirilmesi.
  • Danışanlara ve halka karşı sorumluluk ve hesap verebilirlik.
  • Etik davranış da dahil olmak üzere psikoterapi kültürünün aktarımı.
  • Mesleki gelişim ve büyüme. (Grant ve Schofield, 2007)Bireysel Süpervizyon ve Konsültasyon

Psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermekte olan psikologların vaka takibi sürecinde müdahaleleri ve zorlandıkları alanlarla ilgili yönlendirilmesi, sorularının yanıtlanması ve kişisel aktarım süreçlerine yönelik desteklenmesi gibi aşamaları kapsamına alır.

Bireysel süpervizyon ve konsültasyon başvurusunda bulunmak için lütfen e-posta ile ulaşın.Travma Odaklı Grup Süpervizyonu

Bireysel ve toplumsal travmalar ile çalışan ve klinik çalışmalarını ağırlıklı olarak psikolojik travma odağında sürdüren psikologların vaka takibi sürecinde müdahaleleri ve zorlandıkları alanlarla ilgili yönlendirilmesi, sorularının yanıtlanması ve kişisel aktarım süreçlerine yönelik desteklenmesi gibi basamakları içerir.

Travma odaklı grup süpervizyonu başvurusunda bulunmak için lütfen e-posta ile ulaşın.