MHPSS Danışmanlığı

MHPSS Danışmanlığı
 
 

ÇADEM

Çok Boyutlu Çalışana Destek Müdahale ve Tükenmişlik Önleme Programı (ÇADEM), psikososyal destek çalışanlarında travmatik stres belirtilerini, tükenmişliği, algılanan stres düzeylerini azaltmayı; psikolojik sağlamlık ve iyilik hali düzeylerini artırmayı amaçlamaktadır. Program 6 modül ve 3 oturumdan oluşmakta olup pozitif psikoterapi ve bilişsel davranışçı psikoterapi temelinde yapılandırılmış bir grup müdahalesi olarak Dr. Melis Demircioğlu tarafından geliştirilmiştir. Etkinliği Kocaeli Üniversitesi Etik Kurulu tarafından onaylanan araştırma ile çalışılmış ve araştırma doktora tezi olarak yayınlanmıştır. Müdahale programının öncelikli hedef kitlesi ruh sağlığı ve psikososyal destek çalışanlarıdır. Bununla beraber iş kaynaklı stres ve tükenmişlik riski ile karşı karşıya kalan tüm çalışanlar için uyarlanarak kullanılmaya olanak sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

Kurumunuz adına ÇADEM oturumları için başvuruda bulunmak isterseniz lütfen e-posta ile ulaşın.


Psikososyal Destek Çalışanları için Grup Çalışmaları

İnsani yardım alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları bünyesindeki Psikolojik Sağlık ve Psikososyal Destek (MHPSS) çalışanlarına yönelik yapılandırılmış psikolojik özbakım odaklı grup oturumlarıdır. Bu oturumlarda katılımcılara ikincil travma, risk faktörleri, stres reaksiyonları konularında psikoeğitim verilmektedir. İkincil travmatik stresten korunma ve önlem stratejileri anlatılarak başa çıkma becerilerinin güçlendirilmesi amaçlı interaktif grup içi etkinlikler yapılmaktadır.

Kurumunuz adına başvuruda bulunmak için lütfen e-posta ile ulaşın.


Travma Odaklı Grup Süpervizyonu

İnsani yardım alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları bünyesinde bireysel ve toplumsal travmalar ile çalışan ve klinik çalışmalarını ağırlıklı olarak psikolojik travma odağında sürdüren psikologların vaka takibi sürecinde müdahaleleri ve zorlandıkları alanlarla ilgili yönlendirilmesi, sorularının yanıtlanması ve kişisel aktarım süreçlerine yönelik desteklenmesi amacıyla yürütülen grup oturumlarıdır.

Kurumunuz adına Psikolojik Sağlık ve Psikososyal Destek (MHPSS) çalışanlarına yönelik travma odaklı grup süpervizyonu başvurusunda bulunmak isterseniz lütfen e-posta ile ulaşın.