Çift Terapisi

Çift Terapisi
 
 

Çift Terapisi

Çift terapisi, ilişki danışmanlığı ya da kimi zaman evlilik terapisi olarak adlandırılan psikoterapiler; çiftlerin birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri, üstesinden gelinemeyen tekrarlayan sorunlarla başa çıkabilmeleri ya da ilişkilerinden aldıkları doyumu arttırabilmeleri gibi amaçlarla gerçekleştirilen terapilerdir.


Çiftlerin uzun süredir devam eden ve çözüme kavuşturulamayan sorunlarının ele alındığı bu gibi ilişki terapilerinde, tarafların birbirini doğru anlaması, yeni ve etkili iletişim yaklaşımlarının kazanılması, her iki tarafın da ilişkiden aldığı doyumun ve yaşam kalitelerinin arttırılması hedeflenir.


Çift terapilerinin bireysel psikoterapilerde kullanılanlardan farklı kendine özgü birtakım yaklaşım ve teknikleri bulunmaktadır. Tıpkı diğer psikoterapilerde olduğu gibi çift terapisi, ilişki danışmanlığı ya da evlilik terapisi uygulamaları için başlangıçta belli bir seans sayısından söz etmek olanaksız olduğu kadar aynı zamanda etik dışıdır. Terapiye başvuran çiftin ortak ya da ayrı ayrı tanımladığı sorunlar, kapsamlı ilişki değerlendirmesinin sonuçları ve terapi sonunda erişmek istedikleri hedefler, terapistleri ile gerçekleştirecekleri çalışmada kullanılacak yol haritasının önemli belirleyici noktalarıdır.