Bireysel Psikoterapi

Bireysel Psikoterapi
 
 

Bireysel Psikoterapi

Bireysel terapi ya da bireysel psikoterapi, danışan ile terapist arasında birebir şekilde gerçekleştirilen, psikolojik değerlendirme ve psikoterapötik müdahalelerin kullanımı gibi süreçleri içeren, yapılandırılmış, amaca yönelik, danışan ve psikoterapist arasındaki güven ilişkisine dayanan çalışmalardır.


Psikoterapi sürecinde amaç, bireyin gündelik yaşama uyumunu bozan; iş, okul, aile yaşamı gibi gündelik hayata dair temel süreçlerindeki işlevselliğini olumsuz etkileyen davranışların düzenlenmesi veya herhangi bir psikolojik sağlık sorununun beraberinde gelen belirtilerin ortadan kaldırılması ve nihai olarak bireyin psikolojik iyilik halinin arttırılmasıdır. Psikoterapi süreci bireylere aynı zamanda problem çözme becerisi, ilişki ve iletişim becerileri, sosyal beceriler, duygu düzenleme becerileri gibi çok çeşitli konularda ilerleme olanağı sağlar.


Psikoterapi tek bir yöntem değildir, çok sayıda farklı psikoterapi kuramı ve uygulamaları vardır. Ancak bu yöntemler arasında bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış olan Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme) Terapisi gibi yöntemler çok daha hızlı ve başarılı sonuçlanmaktadır.