Hakkında

Psikolog Melis Demircioğlu Kimdir?

Uzman Psikolog Melis Demircioğlu, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuş ve yüksek lisans eğitimini yine İstanbul Üniversitesi'nde Nörobilim üzerine tamamlamıştır. İkinci yüksek lisans eğitimini Klinik Psikoloji alanında sürdürmektedir. Aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi'nde Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı alanında doktora eğitimine tez aşamasında devam etmektedir. Çeşitli üniversitelerde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Travma Psikolojisi ve Psikoterapi Yöntemleri üzerine dersler vermektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR, Şema Terapi ve Ericksonian Terapi yaklaşımlarında eğitimlerini tamamlamıştır. Columbia Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi işbirliğinde yürütülen Uluslararası Travma Çalışmaları programına katılmış, bireysel ve toplumsal travmalara müdahale üzerine eğitimler almıştır.

2011 yılında gerçekleşen Van depremi mesleki anlamda travma ile tanışmasına vesile olmuştur. Devam eden yıllarda da afet, göç, kaza ve terör gibi çok sayıda toplumsal travma sonrasında gerçekleştirilen psikososyal destek çalışmalarının içerisinde yer almıştır. Bunun yanı sıra travmalar, bireysel psikoterapi uygulamalarında da en yaygın çalıştığı konuların başında gelmektedir. Psikoterapi uygulamaları sırasında ağırlıklı olarak yoğunlaştığı diğer alanlar ise, depresyon, kaygı bozuklukları, ilişki problemleri ve kronik hastalıklarda ruh sağlığı konularıdır.

Yaklaşık 10 yıldan bu yana pek çok orta ve büyük ölçekli kurumsal firma ile eğitim ve seminerler, psikolojik ölçme ve değerlendirme, psikolojik danışmanlık ve kriz yönetimi danışmanlığı gibi alanlarda hizmet vermektedir. Bununla beraber ruh sağlığı alanında özellikle psikolojik travmalar üzerine eğitimler vermeye devam etmektedir. Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetlerde bulunan çok sayıda sivil toplum kuruluşuna ve kurum çalışanlarına kurumsal ve bireysel olarak danışmanlık vermektedir. Ruh sağlığı ve psikososyal destek çalışanları arasında psikolojik özbakım ve çalışana destek uygulamalarının değerlendirme, planlama ve uygulama süreçleri üzerine yoğunlaştığı temel alanlardandır.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir. TPD İstanbul Şubesi Travma, Afet ve Kriz Birimi'nin gönüllülerindendir. Travma Çalışmaları Derneği'nin kurucu üyesi olup halen derneğin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Demircioğlu, aynı zamanda Nöropsikoloji Derneği ve EMDR Derneği üyesidir.